Advertising

تهیه مواد اولیه

با توجه به تنوع محصولات و حجم انبوه محصولات فراوری شده در مجتمع کشت و صنعت طبیعت رامند بخش عظیمی از مواد اولیه که به صورت محصولات باغی و زراعی از زمین های زیر کشت دشتهای شاهرود تامین میگردد و به صورت مستقیم به کارخانه منتقل و فراوری میگردد و آن دسته از محصولاتی و مواد اولیه ای که بخاطر شرایط اقلیمی خاص امکان کشت در این مزارع را ندارد در مناطقی با شرایط مساعد برای کشت با کیفیت عالی به عنوان منبع تولید و تامین مواد اولیه قرارگرفته می شود.فرايند فرآوري
بازرسی: هر گونه مواد زائد مانند برگ، شاخه، سنگريزه، مواد آلوده به كپك و آفت همراه بامحصول را تا حد امكان از محصول سالم جدا می کنیم.
بازبينی پيش از شست و شو: در اين مرحله، ميوه ها و صیفی جات بر روی نوار نقاله ها گسترده می شوند و در ضمن حركت، ميوه ها و صیفی جات دارای لک، زخم و آسيب های فيزيكی جدا می شوند.
شست وشو و گندزدايی: محصول به حوضچه آب شست و شوی اوليه  منتقل می گردد و به مدت زمان کافی در حوضچه  باقی مي مانند و سپس در حوضچه دوم كه محتوی آب و ماده گندزاديی مجاز با نسبت های توصيه شده از سوی مراجع ذی صلاح رسمی می باشد قرار می گیرند.
بازرسی پس از شست و شو: محصولات شسته شده در اين مرحله روی نوار نقاله مشبك پخش می گردند تا ضمن گرفته شدن آب اضافی آنها، مجددا به طور كامل از لحاظ كيفيت مورد بررسی قرار گرفته و تفكيك شوند. پوست گيری و حذف قسمت های ناخواسته: درصورت وجود قسمت های زخمي، لک دار يا تغيير رنگ يافته و ناسالم از قسمت های سالم و بافت های غيرخوراكی نظير هسته از قسمت های خوراكی آن جدا می گردد.
خرد كردن: ميوه های شسته و جداسازی شده، به اندازه های مورد نیاز برش داده می شوند.
خشک كردن: پس از طی مراحل فوق، محصول وارد دستگاه خشك كن شده و در معرض جريان هوای گرم و خشكی كه حرارت و سرعت آن متناسب با نوع ميوه مورد مصرف قابل تنظيم باشد قرار گرفته و خشک مي گردد.
بوجاری، دست چین، پولیش (حبوبات): دراین مرحله کلیه موادخارجی، سنگریزه، دانه های آسیب دیده، همچنین گرد و غبار حبوبات جدا می شود و محصول آماده بسته بندی میشود.
تفت دادن (خشکبار): دراینجا خشکبار پس ازبازرسی و جداسازی وارد دستگاه تفت شده و به میزان لازم تفت داده می شود.

 

فرایند بسته بندی
بسته بندی محصول نهايی: محصولات خشک شده و فرآوری شده به محل بسته بندی منتقل می شوند و در داخل دستگاه، پس از توزيع در بسته های مناسب و مجاز دارای شرايط استاندارد برای مواد خوراكی، بسته بندی می گردند.