Advertising

سابقه 33 ساله ی فعالیت های مؤسسین این مجموعه، آقایان محمدعلی اینانلو و شکرالله اینانلو در شاهرود، سبب شد تا با ریختن طرحی تازه کمکی به معیشت کشاورزان و تأمین آتیه فرزندان آنان از طریق ایجاد ارتباط بین کشت و صنعت بنماییم.


لذا با این هدف اعلام آمادگی برای واگذاری زمین و آب با شرایط بسیار سهل و ساده در اختیار کشاورزان و خانواده آنان نموده ایم.
تولید انواع محصولات کشاورزی اعم از گندم، جو، چغندر قند، جالیز، انواع سبزیجات و صیفی جات در سطح بسیار وسیع در استان قزوین (شهرستان بویین زهرا روستای عصمت آباد) و استان سمنان (شهرستان شاهرود) که سالیانه مقادیر زیادی تولید و تحویل سیلوهای کشور می شود و همچنین تولید انواع مواد اولیه کارخانه در مزارع نیز از دیگر موارد قابل ذکر می باشد.

پروژه آبرسانی مزرعه اکبرآباد


مشخصات مزرعه
مساحت کل اراضی: 312 هکتار
دو حلقه چاه 6 اینچ
سطح زیر کشت گندم پاییزه سال زراعی 90-89: 110 هکتار
سطح زیر کشت یونجه: 50/1 هکتار
سطح زیر کشت کلزا: 7/5 هکتار
صیفی جات و جالیز: 12/2 هکتار
آیش: 132/2 هکتار
ارتفاع از سطح دریا: 1061 متر
لوله 6 اینج به طول 13886 متر
لوله 8 اینچ به طول 1246 متر 

مزرعه شاهرود (قلعه نو)