Advertising


رامند چیپس سبز مجموعه ای با وسعت ده هزار متر فضای کل و حدود پنج هزار متر فضای کار و تولید می باشد که تقریبا 60 نوع محصولات گوناگون زراعی و باغی را کشت، فرآوری و بسته بندی می نماید. در واقع به نوعی، صنایع تبدیلی کشاورزی است و لازم به ذکر است که پشتوانه این کارخانه چند مزرعه کشاورزی با مساحت حدود دو هزار هکتار است که هر ساله مقادیر قابل توجهی محصولات استراتژیک کشاورزی و انواع مواد اولیه مورد نیاز این مجموعه را تولید می کند.

این صنعت یکی از بزرگترین صنایع تبدیلی کشاورزی در سه فاز می باشد، در فاز یک بیش از 60 نوع محصولات زراعی تولید و فرآوری و بسته بندی می شود. فاز دو و سه که در طرح توسعه مجتمع می باشد تولید، فرآوری و بسته بندی انواع گیاهان دارویی، ادویه جات، مربا و ترشی جات میوه و همچنين توليدآرد مرغوب سبوس دار و مواد اوليه ماكارونيرا در برمی گیرد.